Ladda ned

Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mejl. Nya användare testar gratis 1 månad. Intresse meddelas via mejl support@travstat.se.

Travstat Installation Med data tom 181124
Travdata tom 2020-09-28 Komplett databas 2002 - 2020-09-28
Travstat 1.57 Rekommenderad travstat version
Browserodds 200713 Program browserodds
BrowserStreckOdds 201006 Program BrowserStreckOdds
ADObrowser Hämtar odds med ODBC koppling 200511 Program Adobrowser
ADObrowser64 200620 64 bits Adobrowser
Webresultat 200828 Program Webresultat
ADOResultat Hämtar resultat med ODBC koppling 200511 Program AdoResultat
Laddaodds 2020-02-10 Program laddaodds
mysqladmin mysqladmin
Mysql 5.7 Databas
Tabort tävling Tar bort en tävling