Ladda ned

PHP har uppgraderats av one.com. Ranking fungerar i Android appen.
Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mejl. Nya användare testar gratis 1 månad. Intresse meddelas via mejl support@travstat.se.

Program TravStat (ver 1.50, 190325 340 Mb för MySql 5.7). Klicka här ... TravStat
Program TravStat (ver 1.55, 191216 mindre databas MySql 5.7). Klicka här ... TravStat
tswresultat Nytt program 191103.Program tswresultat
oddsbrowser. Odds via delphibrowser 191007 Program Oddsbrowser
browserodds 191213 Program browserodds
browsertabell 191220 Tar odds via Atg tabell
laddaodds 200113 Program laddaodds
Program Travstat 1.57 190811Program Travstat 1.57
Databas i textfiler tom 191021Travdata
mysqladminmysqladmin
Mysql databasprg
Taborttvl taborttvl.zip
Travstat Androidapp androidappen