Ladda ned

PHP har uppgraderats av one.com. Betyder att Web app inte fungerar.
Resultat fn med Ny inläsning av tävling.
v86 28/8 ny kod krävs i bana SOA = Solvalla-Åby.
Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mejl. Nya användare testar gratis 1 månad. Intresse meddelas via mejl support@travstat.se.

Program TravStat (ver 1.50, 190325 340 Mb för MySql 5.7). Klicka här ... TravStat
tswresultat resultat till travstat via atg:s hemsida 181114.Program tswresultat
oddsbrowser. Odds via egen delphibrowser 191007 Program Oddsbrowser
browserodds. stryker hästar 191003 Program browserodds
tswoddssecure3. Odds via ATG 190830 Program tswoddssecure3
tswodds4. Odds via ATG 190903 Program tswodds4
tswodds5. Odds via ATG 190907 Program tswodds5
tswodds6. Odds via ATG 191004 Program tswodds6
Program Travstat 1.57 190811 Stryker hästarProgram Travstat 1.57
Databas i textfiler tom 191010Travdata
Mysql databasprg
Travstat Androidappandroidappen