Ladda ned

Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mejl. Nya användare testar gratis 1 månad. Intresse meddelas via mejl support@travstat.se.

TswLaddaOdds 210827 Program för Odds till Travstat
TswResultat 210716 Spara resultat tid ändrad
ResultatNorge 210623 för utländska banor
Travstat inkl databas Travstat med Dbx koppling mot MySql
Travstat 1.57 Travstat med Dbx
TravstatADO64 Travstat med ODBCkoppling mot MySql
Travdata tom 2020-09-28 Komplett databas 2002 - 2020-09-28
Travdata 20210517 Komplettering from 200928
travstatadmin travstatadmin
Mysql 5.7 Databas
tswtill201811.zip databas tsw tom 201811
laddaodds ladda textfil från Atg.se
Kollatid Tar bort felaktiga kommatecken