Ladda ned

Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mejl. Nya användare testar gratis 1 månad. Intresse meddelas via mejl support@travstat.se.

TravstatADO64 Travstat med ODBCkoppling mot MySql
Travstat inkl databas Travstat med Dbx koppling mot MySql
Travstat 1.57 Travstat med Dbx
MaxRank 201108 Med ny travstatistik
Travdata tom 2020-09-28 Komplett databas 2002 - 2020-09-28
Travdata 20210330 Komplettering from 200928
Browserodds Ny 201116 Program browserodds
ADObrowser NY 201124 Hämtar odds med ODBC koppling Program Adobrowser
ADObrowser64 Ny 201116 64 bits Adobrowser
Webresultat 210321 Program Webresultat
ADOResultat Hämtar resultat med ODBC koppling 200511 Program AdoResultat
Laddaodds 2020-02-10 Program laddaodds
travstatadmin21 travstatadmin21
Mysql 5.7 Databas
tswtill201811.zip databas tsw tom 201811