Ladda ned

PHP har uppgraderats av one.com. Betyder att Android och Web app fn inte fungerar.
Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Ladda ned ver 1.48. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mail.

Program TravStat (ver 1.44, 180128 320 Mb för MySql 5.7). Klicka här ... TravStat
tswresultat resultat till travstat via atg:s hemsida 181028.Program tswresultat
tswodds odds till travstat via atg:s hemsida 181022.Program tswodds
tswarv arv m.m. till travstat 180909.Program tswarv
Uppdatering av program Travstat version 1.48 181114 ( 19 Mb). Program Travstat
Databas i textfiler tom 181017 Travdata
Mysql databasprg