Ladda ned

Ny komplett databas för travstat. Period 2002-01-01 - 2020-08-06. Import Månadsresultat återinfört. Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mejl. Nya användare testar gratis 1 månad. Intresse meddelas via mejl support@travstat.se.

ADObrowser Hämtar odds med ODBC koppling 200511 Program Adobrowser
ADObrowser64 200620 64 bits Adobrowser
ADOResultat Hämtar resultat med ODBC koppling 200511 Program AdoResultat
Travstat 1.50 inkl data 371 Mb Travstat 1.50
Travstat 1.57 Travstat 1.57
webresultat 200211 Program Webresultat
browserodds 200713 Program browserodds
laddaodds 200210 Program laddaodds
Travdata 2002-2020 Databas tom 2020-08-08
mysqladmin mysqladmin
Mysql databasprg
ResultatFix Program för saknade resultat
Loppdubletter Program för fel med loppdubletter
Tabort tävling Tar bort en tävling