Ladda ned

Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mejl. Nya användare testar gratis 1 månad. Intresse meddelas via mejl support@travstat.se.

MaxRank 201108 Med ny travstatistik
Travstat Rekommenderad Startinstallation data tom 181124
Travdata tom 2020-09-28 Komplett databas 2002 - 2020-09-28
Travdata 201105 Komplettering from 200928
Travstat 1.55 Enbart program
Browserodds Ny 201116 Program browserodds
BrowserStreckOdds 201006 Program BrowserStreckOdds
ADObrowser NY 201124 Hämtar odds med ODBC koppling Program Adobrowser
ADObrowser64 Ny 201116 64 bits Adobrowser
Webresultat 200828 Program Webresultat
ADOResultat Hämtar resultat med ODBC koppling 200511 Program AdoResultat
Laddaodds 2020-02-10 Program laddaodds
mysqladmin mysqladmin
Mysql 5.7 Databas
Tabort tävling Tar bort en tävling