Ladda ned

Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mejl. Nya användare testar gratis 1 månad. Intresse meddelas via mejl support@travstat.se.

TswLaddaOdds21 211013 Program för Odds till Travstat
TswResultat21 211015 Spara resultat
Travstat inkl databas Travstat med Dbx koppling mot MySql
Travstat 1.57 Travstat med Dbx
TravstatADO64 Travstat med ODBCkoppling mot MySql
Travdata tom 2020-09-28 Komplett databas 2002 - 2020-09-28
Travdatatill211026 Komplettering from 200928
Mysql 5.7 Databas
travstat21admin Ladda databas fran zipfil
localinfile21 Producerar laddfiler till travstat21admin
v4_lordag minimal databas