Ladda ned

Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mejl. Nya användare testar gratis 1 månad. Intresse meddelas via mejl support@travstat.se.

SparaResultat 211224 Spara resultat lopp i Sverige
Resultatnorge 211221 Resultat för utländska lopp
TswLaddaOdds21 211218 Program för Odds till Travstat
Travdata tom 2020-09-28 Komplett databas 2002 - 2020-09-28
200929-211027.zip Komplettering from 200928
Mysql 5.7 Databas
localinfile21 Producerar laddfiler till travstat21admin
TravStatDBMini 211104 Kan ge 2 tävlingar per datum o bana
Travstat_Installation 520Mb 211101 Dbx med MySql
Travst21Admin Skapa/Ladda databaser
Manualer Travstat Installationhelp
Travstat 1.57 Travstat 1.57
Loppdubletter 220117 Tar bort loppdubletter
Tabort tävling Tar bort från databasen