Download

Programmet som du ska ladda ned är Travstat. Travstat använder MySql 5.6 eller 5.1 som databas. De gamla XP Programmen TswSql och TsWin7 använder MySql 5.1. Travstat rekommenderas eftersom det är utvecklat med senaste MySql och senaste Delphi. Det är också det enda travprogram som kommer att utvecklas vidare. Kostnad för att hämta ned nya lopp till programmen (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Tillgång till alla websidor på travstat.se ingår i detta pris liksom tillgång till tävlingar från våra mobil appar (mata in ditt lösenord i appen så ser du samtliga tävlingar). Är du enbart intresserad av Web och/eller Appar så är årskostnaden 300 kr Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mail.

Program TravStat (ver 1.39 170514 318 Mb för MySql 5.7 Windows7,8,10). Klicka här ... TravStat
Program Uppdatering ver 1.39 170514 16 Mb. Klicka här ... TravStat uppdatering
Program atgstreck.exe (program för att hämta streck till Travstat fr atg.se) 9/1( 10 Mb). AtgStreck
Program atgresultat.exe (program för att hämta resultat till Travstat fr atg.se) 2/1( 10 Mb). AtgResultat
Kellykalkylator(ver 1.10 Lätt att installera,internetkoppling,gratis kellyspel på V5) 6/7( 10 Mb). Kellykalkylator

Databas i textfiler tom 20170516 Travdata

Travstat Android. Se Manual till appen ... Available in Android Market
Travstat Iphone. Se Manual till appen ... Available on AppStore