Download

Programmet som du ska ladda ned är Travstat. Travstat använder MySql 5.7 eller 5.1 som databas. Travstat är utvecklat med senaste MySql och senaste Delphi. Kostnad för att hämta ned nya lopp till programmen (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Tillgång till alla websidor på travstat.se ingår i detta pris liksom tillgång till tävlingar för våra mobil appar (mata in ditt lösenord i appen så ser du samtliga tävlingar). Är du enbart intresserad av Web och/eller Appar så är årskostnaden 300 kr Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mail.

Program TravStat (ver 1.42 170924 405 Mb för MySql 5.7 Windows7,8,10). Klicka här ... TravStat
Program Uppdatering ver 1.41 170903 16 Mb. Klicka här ... TravStat uppdatering
Kellykalkylator(ver 1.10 Lätt att installera,internetkoppling,gratis kellyspel på V5) 6/7( 10 Mb). Kellykalkylator

Databas i textfiler tom 20170906 Travdata

Travstat Android. Se Manual till appen ...
Travstat Iphone. Se Manual till appen ...