En Ekvation i Travstat

En ekvation som står för rankingen i Travstat beskrivs bäst med en bild.

Sample image

Den häst som rankas 1:a av programmet ligger främst. I detta fall visas en ekvation för voltstart och lång distans där 12 variabler valts ut automatiskt av programmet. Du ser varje variabels effekt på hästarnas ranking i bilden. Slutvärdet för förstarankad hästs ranking är 1 och övriga hästar med högre rankingvärden i förhållande till ettan. Till vänster i bilden ser du vilka variabler som har använts.