Sample menu:

Hjälp Startsidan

För att få tillgång till alla tävlingar som körs (även V75,V65,V64) se Info.

Rankingen du ser i travstat bygger på regressionsanalys vilket innebär att programmet lär sig av vad som har hänt förut. Programmet kan bygga sin ranking helt själv baserat på statistik om hästar. Varje hästs tidigare resultat sätts in i en ekvation där vikterna har bestämts med en vetenskaplig statistisk metod. Vill du veta mer om hur detta går till kan du klicka på knappen Manual och läsa i programmets manual.

Odds och streck läses in med automatik var 5:e minut. Vid varje inläsning av odds/streck sker ny ranking. Eventuella hästar som blivit strukna tas bort från aktuella lopp innan ny ranking utförs.