Hjälp Startsidan

För att få tillgång till alla tävlingar som körs (även V75,V65,V64) se Info.

Välj önskad tävling genom att klicka på ett datum i listan.
Du hamnar i bilden Ranking och kan där med knappar välja sidorna Spelförslag, Kommentarer, Inbördes möten och Ramlopp samt fler uppgifter om valfri häst genom att klicka på ett startnr.

Rankingen du ser bygger på regressionsanalys vilket innebär att programmet lär sig av vad som har hänt förut. Programmet kan bygga sin ranking helt själv baserat på statistik om hästar. Varje hästs tidigare resultat sätts in i en ekvation där vikterna har bestämts med en vetenskaplig statistisk metod. Du kan se ett exempel på en ekvation genom att klicka på knappen Ekvation.

Vill du veta mer om hur detta går till kan du klicka på knappen Manual och läsa i programmets manual.

Odds och streck läses in med automatik var 5:e minut (till travprogram, websidor och appar). Vid varje inläsning av odds/streck sker ny ranking. Eventuella hästar som blivit strukna tas bort från aktuella lopp och om kuskbyten har skett så kommer dessa förändringar att vara införda innan ny ranking utförs.