INFO

OBS GS75 har radpris 1 kr. Ta insats=2 x insats för GS75.

För att se alla tävlingar på travstat.se (dvs även V75,V65,V64,V5 och samtliga V4 lopp) krävs att du har loggat in. Kostnaden för ett år är 300 kr och för en månad 30 kr.  Insättes på postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så får du dina personliga inloggningskoder via Epost. Detta ger även tillgång till travet på våra appar för Android och Iphone (mata in ditt lösenord i appen så ser du alla tävlingar).

Om du är användare av Windows-programmet travstat så fungerar dina inloggningsuppgifter även på webben och på mobilen.
Kostnad för att hämta ned nya lopp till programmet (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0.

Ranking med statistisk analys.
Ny ranking var 5:e minut.
Systemreducering med bla ranksumma & poängintervall.
Mer än 146 tusen travlopp.

Hennix Data
Tel 070-270 4437
Epost support@travstat.se