INFO

Kostnad för att hämta ned nya lopp till programmet (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0.

Ranking med statistisk analys.
Ny ranking var 5:e minut.
Systemreducering med bla ranksumma & poängintervall.
Mer än 190 tusen travlopp.

Hennix Data
Tel 070-2704437
Epost support@travstat.se