Hjälp Ranking

Det finns 2 typer av ranking i bilden som du får fram genom att klicka på antingen Oddsranking eller Tidsranking.
I rankingbilden ser du 3 olika tider för varje häst. En maskinberäknad tid (M-tid) som är hästens senaste tid omräknad till auto medel där tiderna har justerats för ev maskning i loppet.
Distans-tid är hästens bästa tid på aktuell distans och med samma startsätt under det senaste halvåret.
AK-tid är hästens bästa tid på auto kort under det senaste halvåret.
När det står ett minustecken före tiden så innebär det att det inte finns någon tid på den aktuella distansen.Programmet använder då en beräknad bästatid.

På sidan spelförslag kan du skapa spel för den aktuella tävlingen. Du kan välja kostnad, spikar m.m. och generera ett spelförslag med egna begränsningar.
Sidan kommentarer visar datorgenererade kommentarer om hästar som sticker ut i något avseende.
Under ramlopp finner du övriga lopp den aktuella tävlingen dvs lopp utanför V75,V65,V5 osv.
Klickar du på Inbördes möten får du se i vilka lopp hästarna som nu står på startlinjen tidigare har stött på varandra.
Fler uppgifter om en häst får du genom att klicka på hästens startnr (spår). Bla en lista med tidigare starter.
Klickar du i kuskkolumnen visas de senaste styrningarna och en sammanställning av resultat det senaste året.