2017-10-06 Billund V5 Odds 07:02

Avd 1  VM Avd 2  AM Avd 3  VM Avd 4  VM Avd 5  AM
4 CHAP A P* 8 ASTON* 7 SILAS ULKÄR* 9 COUNT ON ME K G* 4 MARIT UDSEN
1 BLOODY MARY* 4 CHARMING KISS* 6 TROPHY SPRING* 7 BELLIS* 5 BAKER TILLY*
9 NOTRE FLAX* 5 CETON SIMONI*   3 GONATO FORTUNA* 8 PARDO SNAPSHOT*
      6 BRIDGESPIL DK* 2 AMARONE DRY*
        7 U S FLYING*
        11 BRAGE HINDø*
        12 SISTA FÖRLUSTEN

Pris   504 kr Utdelning   
 Antal rätt   4  5 rätt   881 kr 
Vinst   0 kr