2018-04-30 Färjestad V5 Odds 07:23

Avd 1  VM Avd 2  AK Avd 3  VM Avd 4  VM Avd 5  AM
9 BLACK SNAPPER 4 KASPER T.T.* 2 KOMNES JUNI 10 JEJJE PALEMA 4 MONFALCONE
10 THE LUCKY ONE 1 LIVI MERMAID 5 MJÖLNER ZORRO*   9 BARON D´INVERNE
3 X.L.BYGG PALEMA 3 STARFORLIFE PALEMA     6 CONRADS WILHELM
6 JAANUS TOOMA 5 CHAPUY     8 TORE
  9 ON STAGE INDIKA     5 BOBBERY
  6 ISSIAH     11 ZIVERTSON
  2 LORINA PINK     2 EASTAR RAPIDA
        7 SMIRRE CREEK
        3 TYKO MARJE

Pris   504 kr Utdelning   
 Antal rätt   5  5 rätt   925 kr 
Vinst   925 kr