2018-05-31 Momarken V5 Odds 05:55

Avd 1  AM Avd 2  AK Avd 3  AM Avd 4  AM Avd 5  AK
3 SKORPION* 7 DIGITAL STAR* 12 ALWAYS A STAR* 3 NELSON SANDRA* 3 PRAPAI R.*
2 MOTORIL* 2 DREAM OF WINNER 2 LOGICAL ILCHI*   12 AIDA MAE*
9 TORIVINNA* 10 CALLE CHEVEN* 4 BEAR TURBO   1 CHALLENGE ME T.T.*
5 HAUGLID STORM*   6 MY BLUEEYED BOY   4 GLOBAL STARDUST
7 LøRJE TROLLET*   3 PHOTO MACK*   9 ALEXIA MARSHALL
        11 CIRCE DES EMOIS*
        2 ODD SUPERGIRL*
        10 GIRLSTYLE M.H.*
        5 WAKE UP SWEETY*

Pris   675 kr Utdelning   
 Antal rätt   3  5 rätt   41547 kr 
Vinst   0 kr