travstat spelförslag

2018-06-11 Skive V5 Odds 07:27

Avd 1  VS Avd 2  AM Avd 3  AM Avd 4  AK Avd 5  AM
10 STAR KEEPER 10 BRANDY LASER* 6 CHARDONNAY* 5 FERNANDINHO B.R. 3 DORTMUND*
7 AVATAR ACCELERATOR 4 LISTAS MANBOY 4 DOLLAR ESTEREL* 1 WHITE RUSSIAN*  
2 CMYNEWLOLLIPOP* 7 BELLA HøJGÅRD* 2 DO IT GARDENIA* 4 HOBARD*  
4 ALLMAGIC* 2 SPEED A BæRS* 8 DON´T TOUCH* 2 PALEO PRIDE  
5 BELL MAN* 5 VAYA CON DIOS* 10 CAROLINE LUND*    
  9 FENDI DRAVIET*      

Pris   600 kr Utdelning   
 Antal rätt   4  5 rätt   26123 kr 
Vinst   0 kr