2018-06-28 Bollnäs V5 Odds 07:39

Avd 1  AM Avd 2  AM Avd 3  AM Avd 4  AM Avd 5  AM
8 LUGNETS SARDONYX 8 SIR FRANCIS BACON 2 UNRETURNED LOVE 5 JORDAN LEE G.L. 15 ÄNGSPILEN
12 NOBLESSE D´INVERNE 12 LOVELY STAR 11 RORRI BRIS 6 BETEL AM  
7 MOGAS MONEY 6 SUPERMANS GIRL 12 STRONG WILL 11 HERO SJÖHAMMAR  
  3 CORNELIA AM   1 CASANOVA BOKO  
  1 JANGUS   9 ABAZ AMERICA  
  4 B.W.WARLOCK   7 HARVEY TORNADO  
  10 BLACKSPOT MADEYA   8 STEIN DAYLIGHT  
  2 JUPITER S?NNA      
  5 MOONS GOLD RIVER      
  7 STORMY TESSIE      

Pris   630 kr Utdelning   
 Antal rätt   4  5 rätt   7199 kr 
Vinst   0 kr