2018-07-11 Åmål V5 Odds 06:04

Avd 1  AL Avd 2  AM Avd 3  VK Avd 4  AM Avd 5  VL
1 LOVISA TROT 3 POCHACCO 6 KAKAN 6 BOWLING KARMA 8 LILLOMA
8 VÄSTERBO STARLIT 6 YASSAS 9 WILL OLAS ARN 7 MILDA ANDOVER 10 RÖYNS NORA
  5 ASKÖ RITE ON 1 NOTRE DAME BROLINE   6 KOMETEN
  2 ABSOLUTE SPEED 7 ASAFA   3 GRAN TURE
  7 BACK ON LINE 4 DENEB GRAFF   5 TÅGA VIKTOR
  11 O.M.DREAMSTEP 10 SMEKERUDS JAVELIN    
  1 KICK OFF T.J.      

Pris   840 kr