Hjälp Spelförslag

I spelbilden kan du ställa in kostnad, max antal hästar i varje lopp och även välja valfri spik i vilket/vilka lopp du vill. Du kan slutligen välja typ av ranking. Klicka på knappen Ny Ranking efter att du ändrat inställningar i bilden så skapas ett nytt spelförslag.
Två typer av ranking används. Beräkningar görs mot antingen placering eller tid. Beräkning mot placering gör att odds och streck kommer att prioriteras (därav namnet ranktyp = Odds). I båda fallen väljer programmet själv ut de statistiskt bästa variablerna bland totalt 73 st.
Knappen Utskrift ger en mer komprimerad spelram med enbart startnr och reserver.
För att se hur starka ekvationerna är och vilka variabler som används för ranking i olika lopp klickar du på knappen Ekvationer.

När en tävling är körd och databasen uppdaterad med resultat ser du vinnarna markerade i spelbilden. Det kommer också att finnas uppgifter längst ned i bilden som visar utdelning och eventuell vinst.