Ladda ned

Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows som garanterat fungerar. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mejl. Nya användare testar gratis 1 månad. Intresse meddelas via mejl support@travstat.se.

TswLaddaOdds22 Program för Odds till Travstat
Spararesultat Spara resultat
Travstat20 Travstat med Dbx koppling mot MySql
Travstat157 Travstat med Dbx
travstat21admin Ladda databas fran zipfil
Mysql Mysqldatabas till Travstat
Travstat_Installation TravstatInstallation